Den som har en vision har lätt att vara konsekvent

Den som har en vision har lätt att vara konsekvent. Och får trogna följare.

Få saker är så missförstådda och misshandlade inom näringslivet som begreppet Vision. Många, även stora företag, saknar visionen på sina hemsidor och tycker därmed uppenbarligen att den saknar betydelse.

Andra förväxlar vision och mål och säger att ”vi ska bli det ledande företaget inom vår bransch”, eller ”vi ska bli Nordens största”.

Ytterligare andra använder vessleord och säger saker som ”vi ska alltid sätta människan och miljön i centrum”.

En riktig vision är mycket större än så. En riktig vision beskriver hur vårt företag vill se framtiden även när olika delmål uppfyllts.

Men det räcker inte att det är vår vision, det måste också vara något våra medarbetare sympatiserar med. Och att det är en framtidsbild som våra kunder delar.

När många delar vår vision och vill se den uppfylld, då ser framtiden ljus ut. Och vi vet alla vart vi är på väg, och vad som krävs för att komma dit.

(Steve Jobs brukade säga att Apples vision är att befria människor kreativitet – när konkurrenterna pratade tekniska lösningar.)