Krångla inte till det!

I Nusnäs sitter man och täljer dalahästar inför turisternas blickar. En kvinna frågar mannen som varsamt formar materialet:
– Hur gör du för att skapa så vackra hästar?
Och mannen svarar:
– Jag tar bara bort det som inte är häst.

En eftersträvansvärd ambition i många sammanhang, inte minst i marknadsföring och kommunikation.

Andra nyhetsbrev