Kommunikation är allt. Allt är kommunikation.

Kommunikation är allt. Allt är kommunikation.

Du fattar 30 000 beslut varje dag. Du tar ställning till uppemot 10 000 kommersiella budskap varje dag. Några få tar du emot som information, nästan allt blir till exformation (det som hjärnan hela tiden sållar bort för att du inte skulle palla med att ta emot mer).

Det är sammanhanget du verkar i och där du vet att ni måste vara framgångsrika för att lyckas.

Ni måste kommunicera. Ni måste få ut ert budskap. Ni måste engagera och beröra.

Den positiva nyheten (!) är att reklamtröttheten aldrig varit större än idag. Utbudet av platta budskap på olika sociala medier ökar. Gemensamt är att så mycket är så tråkigt. Man gör det andra redan gjort. Man säger det som sagts många gånger tidigare.

Men det betyder också att den som har mod och begåvning att vara annorlunda har stora möjligheter att nå ut. Det har aldrig varit lättare att stå ut än idag. Att skapa möten som leder till engagemang.