Vart vill du att vägen ska ta vägen?

I takt med att nuet blir ännu mera nu hamnar sen ännu längre bort. Det här kan vi se på en massa områden. Företagen ökar direkta säljinsatser i nuet på bekostnad av mer långsiktigt branding-arbete. ¹  De politiska partierna gör snabba utspel som tumlar runt i sociala medier och står inte att känna igen i morgon. Visioner sitter trångt till just nu.

Många av de stora företagen och de flesta mindre saknar en vision. Många av de som har en vision förstår inte att de förväxlat mål och vision. Nästan alla har drabbats av tankelättja ofta förenat med en underskattning av läsaren när de formulerar sig.

”Att leverera service i världsklass till våra kunder”.

”Vår vision är att vi ska väljas med stolthet av våra kunder och medarbetare för att vi upplevs som ett ansvarstagande företag”.

”Att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter”.

Tre jätteföretag tror på allvar (?) att de här överdrifterna är visioner som ska attrahera kunder och göra medarbetare stolta!

Det här är en vision.
Visionen är en plats eller ett tillstånd i framtiden som en producent bjuder in till för att möta sina kunder. Och kunderna kommer dit bara om de också tycker att det är en plats eller ett tillstånd som de själva längtar till. Det måste vara något som inte riktigt finns nu men som vore bra om det fanns. Visionen knyter samman tillverkare och brukare i en allians av tillit och förhoppning. En önskan om en gemensam samvaro.

Om jag ska fortsätta hacka på de tre visionerna ovan så kan man ju säga att service i världsklass finns redan, liksom ansvarstagande företag och valmöjligheter. Jämför med Steve Jobs vision om att Apple ska befria människor kreativitet. Eller Martin Luther Kings I have a dream.

Men den enes bröd. Fältet är öppet för den som tar sin omgivning på allvar och som håller upp en framtidsbild som är både spännande och tilltalande.

  1. Källa: Les Binet and Peter Field.

Andra nyhetsbrev