Vårt credo

Varumärken är en berättelse i våra huvuden.
Stora varumärken är stora berättelser. Uppbyggda av små berättelser. Berättade gång på gång. Och man lägger dem tillsammans. Varumärken blir riktigt stora när många önskar att själva bli en del av berättelsen.

Alla varumärken är ett löfte.
Löften bygger på tillit. Tillit förutsätter en berättelse och en erfarenhet. Att man får det man blir lovad. Att upplevelsen blir som man önskat. Och gärna lite mer.

Detta är marknadsföringen styrka och svaghet.
Att berättelserna är lika intressanta varje gång. Att löftena är lika lockande och trygga. För, berättelser som inte är unika intresserar oss inte. Och tillit är skört, och kan brista vid varje kontakt med ett företag oavsett nivå.

Allt är kommunikation.
Som binder samman ett företag och dess kunder. Som binder samman medarbetare inom en verksamhet. Som förmår skapa önskningar och glädje, liksom riskerar att väcka besvikelse när man gör fel.

Kommunikationen sätter ord på känslor och företeelser. Förmedlar ny kunskap, förändrar mindset, skapar nya handlingsmönster. Kommunikation är allt, i stora delar av våra liv.