Storytelling del 1. Sex vanliga missförstånd och glädjande slutsats.

Storytelling är ett begrepp som slitit sig ut ur managementskans lite mer precisa användning  och urvattnats så att det nu kastas in i samtalet lite hur som helst. Det betyder att begreppet inte bara används slarvigt utan också många gånger felaktigt. Och det är ju alltid sorgligt om man ägnar sin kraft åt något man tror men som i själva verket visar sig vara något annat.

Om vi tittar på vår hjärna så är den konstruerad för berättelser. Sen urminnes tider har kunskapsöverföring och mottagande skett genom berättelser. Världens mest lästa berättelser hittar vi i Bibeln. Politiker försöker med starka berättelser förändra samhället. Idag fascineras vi av en uppsjö teveserier.

För att rensa lite i debatten om storytelling vill jag lyfta några grundläggande saker.

1.”VI HAR INTE BÖRJAT MED STORYTELLING ÄN.” FEL
Exakt så formulerade sig en ledare för ett stort företag när vi gick igenom tänkbara kommunikationsmedel. Han utgick alltså ifrån att storytelling är något man kan knäppa på och fram till dess händer ingenting. Sanningen är naturligtvis att man pratar om det här företaget och dess produkter ändå. Medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter hittar på en berättelse som överensstämmer med deras kontakt med företaget, med deras associationer, med deras förväntningar och erfarenheter av liknande verksamheter.

Berättelsen skapas hela tiden. Den avgörande frågan är om man vill styra den eller inte, om man i så fall accepterar att det i stället för en sammanhållen berättelse uppstår en mångfald av olika och spretande berättelser.

2. DET HANDLAR OM ATT HITTA PÅ EN BRA STORY. FEL
Vi människor berättar historier om oss själva för oss själva och för andra. Det är en ständigt pågående process. Vi lever vår berättelse och berättelsen blir en del av vårt liv. Vi utvecklar den och vi förfinar den. Berättelsen påminner oss om vilka vi är eller vilka vi vill vara. På samma sätt är det med ett företags storytelling, berättelsen måste vara sann i den meningen att när man kommer i kontakt med företaget, dess produkter, dess leveranser så bekräftas berättelsen och i bästa fall förstärks. En påhittad story är en korkad story.

Vår egen pågående inre berättelse skapar verkligheten. Vi skapar en berättelse för att kunna leva. På så sätt är det med storytelling för verksamheter också. Och vill man förändra verkligheten får man börja med att förändra berättelsen. Ingenting ändras innan mindset och attityder ändras.

3. MAN MÅSTE HA TID PÅ SIG OM MAN SKA KUNNA DRA EN LÅNG HISTORIA. FEL
Storytelling handlar inte om tid, det handlar om närvaro. Den som förmår komma kunden närmast vinner. Men det går inte att köpa sig in i folks hjärtan eller hem eller plånböcker, man måste förtjäna det. Om du inte blir en del av kundens egen berättelse reduceras du till något diffust och ersättningsbart.

Din berättelse måste komma i många former men med samma kärna. I en kort elevator pitch. I hur du följer upp en leverans. I hur du handskas med reklamationer. I hur du ser på dina medarbetare.

Det kanske viktigaste är att du har modet att vara tydlig. Du behöver inte betyda något för många, men du måste betyda mycket för några.

Som en illustration till att man kan beskriva starka känslor i ett kort format kan du läsa denna novell av Ernest Hemingway, mästaren i att uttrycka mycket med få ord.