Storytelling del 2. Sex vanliga missförstånd och en glädjande slutsats

Här kommer fortsättningen på det nyhetsbrev du fick för några dagar sedan.

Storytelling är ett begrepp som slitit sig ut ur managementskans mer precisa användning  och urvattnats så att det nu kastas in i samtalet lite hur som helst. Det betyder att begreppet inte bara används slarvigt utan också många gånger felaktigt. Och det är ju alltid sorgligt om man ägnar sin kraft åt något man tror men som i själva verket visar sig vara något annat.

Om vi tittar på vår hjärna så är den konstruerad för berättelser. Sen urminnes tider har kunskapsöverföring och mottagande skett genom berättelser. Världens mest lästa berättelser hittar vi i Bibeln. Politiker försöker med starka berättelser förändra samhället. Idag fascineras vi av en uppsjö teveserier.

För att rensa lite i debatten om storytelling vill jag lyfta några grundläggande saker.

4. STORYTELLING HANDLAR OM OSS. FEL
Många, kanske de flesta (det ser man när man besöker olika hemsidor), förväxlar storytelling med berättelsen om verksamhetens historia. ”1987 började vi tillverkningen i Motala och sen…”. Det är en navelskådande syn där man överskattar intresset för det egna. Varför skulle någon utomstående vara intresserad av uppräkningen av en radda händelser?

Storytelling handlar alltid om den andre, den som vi berättar storyn för. (Det är på samma sätt som med visioner, och det kommer jag tillbaka till i ett kommande brev.) Vår berättelse måste skapa en bakgrund, en scen, där mottagaren känner igen sig, vill vara delaktig som en av huvudrollsinnehavarna. En story måste alltså vara inbjudande och framhäva lyssnarens liv, önskningar och kanske till och med klokskap.

5. STORYTELLING ÄR DET SOM VÅR HEMSIDA BERÄTTAR. FEL
Ditt varumärke är ett löfte. Det löftet byggs av en mängd saker, som texten på hemsidan, i broschyrer, i powerpoint-presentationer. Men en brand story sträcker sig vidare, den handlar inte bara om vad du säger till folk. Den är vad människor tror om dig baserat på de signaler produkten sänder: den sammansatt bilden av fakta, känslor, tolkningar, förhoppningar. Vilken typografi du använder, vilka färger, hur förpackningen ser ut (tänk på Apples förpackningar), dina medarbetare. Allt blir till delar av en historia. Storytelling är fakta med själ.

Om du ska kunna driva en framgångsrik business som bygger lojalitet, som blir känd och omtyckt och respekterad, då måste du börja med din berättelse. Och din berättelse måste vara intressant, varm och göra den andre delaktig. För det är när kunden känner sig delaktig, inte bara en åhörare, som lojalitet skapas.

6. VI FOKUSERAR PÅ ATT GÖRA BRA GREJER TILL SCHYSSTA PRISER I STÄLLET. FEL
Bra och pålitliga produkter är en självklarhet som inte räcker. De måste också ingå i ett sammanhang.

Vi människor vill alla uppgå i något som är större än oss själva. Så är det för oss alla; vi är sociala, vi vill bli sedda och uppskattade, vi vill tillhöra en avgränsad grupp och det är lika viktigt som att vi vill visa avstånd till andra grupper. När vi gör något med ett tydligt syfte vill vi vara beredda att synas av andra i vår grupp; det kan vara val av bil, vin, kultur, elektronik eller nästan vad som helst. Vi väljer för att få något som ingår i berättelsen om vårt eget liv. Vi väljer för att få ingå i något mer än oss själva. Och då underlättar det om våra alternativ förmedlar olika berättelser som vi kan förhålla oss till och som bekräftar oss för andra.

Så oavsett vad du gör eller tillverkar kan du bara bli riktigt framgångsrik om din berättelse väcker känslor. Om du tillför värde i andra människor liv. Det är den stora utmaningen när man skapar sin berättelse, att man berikar andra människors liv, att man i någon mening bidrar till ett bättre samhälle.

GLÄDJANDE.
Utgångsläget kan inte vara mer tacksamt. Vi människor älskar berättelser. Vi berättar berättelser om oss själva för oss själva varje stund, vi läser böcker, vi lyssnar på musik, vi skvallrar, vi slukar teveserier. Vi berättar gärna historier om våra olika inköp för andra. Allt vi ser, hör och gör blir till delar i berättelser.

Om du berättar din historia på ett klokt sätt kommer människor älska att ta del av den. Och mer, de kommer att berätta den vidare för sina bekanta, som också vill lyssna till en bra berättelse.

Kan det vara tacksammare?