Sankta Katharinastiftelsen

och samhället och mänskligheten.

Sankta Katharinastiftelsen grundades 1950 av Margit Sahlin, en av Sveriges första kvinnliga präster. Hon skapade därmed en plats för utbildning och retreat. Ett rum för stillhet, bön och meditation. Efter hand kom samtal kring de stora livsfrågorna att ta en allt större plats och sedan några år tillbaka erbjuder stiftelsen en arena där företrädare för olika uppfattningar, åsikter  och livsåskådningar träffas inför publik och samtalar kring ett viktigt ämne. Ibland kan det vara något brännande och dagsaktuellt, men oftast handlar det om de mer eviga existentiella livsfrågorna.

Samarbetet började med spännande förutsättningar.
När vi började samtala kring hur vi tillsammans skulle kunna utveckla Sankta Katharina-stiftelsen kunde vi konstatera att man har en fantastisk kompetens i den egna styrelsen och i sina huvudmän, man har en spännande verksamhetsidé, man har en god erfarenhet från år av intressanta samtal, men, ett stort men, man har varit dåliga på att kommunicera sin verksamhet.

Med en enkel speedshop kunde vi hitta innehållet i en koncentrerad verksamhetsidé (eller en produkt om man så vill). För att få ett tydligt fokus rensade vi bort en del saker som gjorde bilden suddig och spretig, både från den egna historien och i nuet. Kommunikation bygger ju alltid på enkelhet.

Det goda samtalet.
Vi slog fast att samtalet är den viktigaste och kanske högsta samvaroformen för människor i ett demokratiskt och progressivt samhälle.

Vi fokuserade på en enda sak och det är det vi kallar Katharina-samtalen. I alla möten och i alla sammanhang pratar vi om Katharina-samtalen, samtal som är viktiga för nutidsmänniskan. Och gemensamt för deltagarna i Katharina-samtalen är att de får tala till punkt, en ganska unik sak i en snuttifierade tillvaro.

Vår viktigaste kanal är hemsidan. Och en film.
Vi slog fast att samtalet är den viktigaste och kanske högsta samvaroformen för människor i ett demokratiskt och progressivt samhälle.

Vi fokuserade på en enda sak och det är det vi kallar Katharina-samtalen. I alla möten och i alla sammanhang pratar vi om Katharina-samtalen, samtal som är viktiga för nutidsmänniskan. Och gemensamt för deltagarna i Katharina-samtalen är att de får tala till punkt, en ganska unik sak i en snuttifierade tillvaro.

Vår viktigaste kanal är hemsidan. Och en film.
Hemsidan berättar varför vi finns till och innehåller dessutom ett kalendarium över kommande samtal och videos från tidigare samtal.

Varför är då Katharina-samtalen viktiga för människor, samhället och mänskligheten? Direktor Michael Bjerkhagen förklarar varför i en längre text, det vi kallar ett credo. I hemsidans inledande slides-presentation berättar fyra andra personer varför. Och i en film berättar styrelsens alla 12 medlemmar varför de engagerar sig i och Katharina-samtalen. Samarbetet har varit en process (som det ju alltid är) där styrelsen vågat sig till större koncentration och tydlighet och att vi därmed tillsammans skapat en produkt som vi kan kommunicera, som är lättförståelig och enkel att ta till sig.

För om man ska lyckas med det man vill uppnå beror det alltid på hur väl man lyckas kommunicera det. Man måste förändra andras insikter och mindset. Man måste måla upp en vision. Man måste beskriva en väg till visionen.
Man måste göra den enkel att förstå och möjlig att nå. Man måste vara mycket pedagogisk.

Sankta Katharinastiftelsen vill stå för en av de viktigaste mänskliga samvaroformerna, samtalet. Vår förmåga till samtal och utbyte av erfarenheter är ju det som skapar oss som människor och formar det samhälle vi vill leva i.
Plars & Co säger att kommunikationär allt, liksom att allt är kommunikation, och det är i allra högsta grad en sanning för oss också.
Plars & Co har hjälpt oss att se och förstå det eviga i det dagsaktuella. Att vi är tydliga med vad vi gör och vad vi vill. Att vi har en vision om ett framtida samhälle som andra människor vill dela med oss. Att vi i allt vi gör är konsekventa och intressanta.
Vi har ett arv att förvalta och det kan vi göra bäst genom att vara viktiga i nuet. På ett klokt och lyhört sätt har Plars & Co arbete tillfört energi och ett perspektiv som vi själva skulle ha haft svårt att skapa.

Michael Bjerkhagen, direktor
S:ta Katharinastiftelsen