Paralympics

Kommunikation handlar om att påverka, förändra, förmedla kunskaper som blir till insikter, som i sin tur förändrar vårt mindset. Och kanske till och med våra handlingar.

På 1800-talet fanns det vanföreanstalter för barn som var vanföra, alltså hade svåra rörelsehinder. Sen pratade man om handikappade som i sin tur ersattes av begreppet funktionshindrade och som nu benämns funktionsvariationer eller funkis.

Är det bara nya etiketter på samma innehåll? Nej, det beskriver också en förändring i attityder och kunskap. I bästa fall är det vägen till det inkluderande samhället där alla är med.

Engagerade människor har skapat grupper som arbetat med det här förändringsarbetet (liksom inom många andra områden). Och man når resultat. Paralympics är ett exempel på hur långt man kommit. Det är en manifestation i sig. Men att vi där kan se människor med funktionsvariationer tävla mot varandra, att vi åskådare kan förundras och beundra deras prestationer på samma sätt som vi gör med de som inte har etiketten funkis, det är den stora vinsten. Det förändrar oss.

Den här filmen är ett fantastiskt exempel på hur man kan förändra vår syn: