Omtänksamhet är den nya hårdvalutan. (Del 2)

Företags marknadsuppträdande har länge varit detsamma. Utgångspunkten har varit: hur ska vi få dem att tycka om oss? Vi tillverkar något, låt oss nu berätta hur bra vi är på det är vi gör.

Det är kommunikation som vi förknippar med reklam men som finns i alla sammanhang, på alla nivåer. Vi argumenterar för att någon ska tycka om oss och det vi gör. Och skälet är enkelt: för att lyckas måste man vara känd och omtyckt.

Men det var ett uppträdande som gällde för lokala marknader, begränsad konkurrens och konsumenter som bara kunde ta emot information. Nu måste vi skifta fokus. Vi lever i  en global tillvaro där vi översvämmas av valmöjligheter. Vi orkar inte ta emot all information som riktas till oss.  Vi möts av budskap som är skrikiga eller vinklade eller bara lustigheter utan mening för att vi ska lockas stanna kvar framför teven.

Dessutom. Nätet har förändrat spelreglerna på många sätt. En, som är avgörande för vårt resonemang, är att vi som konsumenter tidigare var objekt, vi befanns oss i utkanten av händelser och information. Idag är det precis tvärtom, vi befinner oss i centrum som det ser ut från vårt uppkopplingsperspektiv. Vi är ett tydligt subjekt. Vi tar del av de budskap som vi vill och som vi känner för. Och vi delar med oss av det som vi tycker är viktigt.

 

NU ÄR DET VIKTIGT ATT BRY SIG.
OCH BÄST OM MAN BRYR SIG FÖRST.

Som företagare måste vi nu ställa en ny och helt annan fråga, som låter förvillande lika den gamla men som är motsatsen: varför ska de tycka om oss.

Skillnaden mellan hur ska vi få dem att tycka om oss och varför ska de tycka om oss visar vad som är centrum. Den som säljer eller den som köper.

Den som börjar med den gamla frågan varför ska de tycka om oss börjar också att berätta sin egen historia med förhoppningen att bli omtyckt. De som förstår det nya börjar med kundens historia, det första och tydliga tecknet på att man bryr sig.

Hur gör du själv för att visa att du bryr dig? Vilken historia berättar du som gör att vi ska tro på dig?

Man kan inte begära att människor ska tro på din historia om du inte ger dem något att tro på. Frågan du nu måste ställa dig är: vilken historia berättar du? Och den fungerar bara om människor tror på den, och det innebär ju att du måste visa att du bryr dig.

NÅGRA KLARGÖRANDEN.
– Det är lättare att tillverka produkter för dina kunder än att hitta kunder till dina produkter.

– Den bästa marknadsföringen är inte reklam, det är en riktigt bra produkt.
– Det bästa sättet att få kontakt med kunder är att förtjäna det.
– Horisontella tankar och idéer som sprids från en människa till en annan är framgångsrikare än annonsering som kommer uppifrån och riktas nedåt.
– Mer information är poänglöst, det handlar i stället om löften som visaratt du bryr dig.

Ska vi inte annonsera då? Jo visst, men vi måste göra det på ett sätt som visar att vi bryr oss, med reklam som man skulle sakna om den inte fanns.

DEN SOM BRYR SIG ÄR MEDVETEN OM SIN ROLL.
Allt vi gör får konsekvenser, våra liv ingår i och hänger samman med det större samhället och till och med världen. Med den kunskapen som vi alla har innebär det också att vi bryr oss om en mängd saker. Vi visar det i de hundratals val vi gör varje dag i olika situationer.

Att redovisa sustainability är att bry sig. Att ha en miljöpolicy är att bry sig. Att bry sig är förutsättningen för den nya delningsekonomin. Crowdsourcing handlar om att bry sig.

DE SER VAD ANDRA SER OCH DE TÄNKER VAD ANDRA INTE TÄNKER.
Se dig om i världen. De som är framgångsrika är det inte för att de är intelligentare eller smartare eller har akademiska examina. De är det för att de bryr sig. De bryr sig mer om vad de gör i arbetet, vad de producerar. De bryr sig mer om problem och lösningar. De bryr sig mer om kunder och intressenter. De bryr sig mer om människorna, samhället och till och med mänskligheten.

Det gör också att de har lättare att arbeta hårdare, arbeta sena kvällar och helger, försöka se problem ur en annan vinkel, ta medvetna risker, uthärda de motgångar som alltid kommer, engagera bättre medarbetare. För vad kan vara större och mer entusiasmerande än att bry sig.

Därför har de också en historia att berätta. De vill något. De känner tillförsikten i att de har svaret på frågan: varför ska de andra tycka om oss.