Omtänksamhet är den nya hårdvalutan. (Del 1)

För några dagar satt jag i ett sammanhang som du säkert känner igen. Ett sånt där vanligt möte där power points berövar orden all betydelse. Det som från början verkar ganska lätt att förstå problematiseras till oigenkännlighet. Det som från början verkar ha en enkel lösning  belastas med så många fakta och kompliceras så mycket att ingen lösning över huvud taget syns möjlig.

Det handlar ändå om människor som till vardags har ett varmt och engagerande tilltal men som när de sätter på sig yrkeshatten börjar prata managementska, med ord som dör så fort de lämnat munnen.

Visioner, missioner och affärsidéer verkar vara platser dit orden gärna går för att dö. Men ett mission statement blir inte lättare att förstå, eller för den delen lättare att leva upp till, bara för att det är långt, invecklat och högstämt. En mission är helt enkelt ett löfte, det här är vår intention. Och missionen ska besvara två frågor: Vad är det ni gör? Vad får det för betydelse att ni gör det ni gör?

Jag illustrerar med några exempel på företag som uttrycker sig enkelt och klart och som är mycket framgångsrika. (Kanske just därför.)

TOMS
”Improving lives. With every product you purchase, Toms will help a person in need. One for One.”

WARBY PARKER
”To create boutique-quality, classically crafted eyewear at a revolutionary price point.”
http://www.forbes.com/sites/timmaurer/2013/10/16/revolutionary-retail-test-driving-warby-parker-and-dollar-shave-club/

PATAGONIA
”Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.” http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=2047

GOOGLE
”Organize the world’s information and make it universally accessible and useful.”

INSTAGRAM
”To capture and share the world’s moments.”

TWITTER
”Instantly connect people everywhere to what’s most important to them.”

GO PRO
”To help people capture and share their lives’ most meaningful experiences with others—to celebrate them together.”

NIKE
”To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.”

FACEBOOK
”To make the world more open and connected.”

JAMIE OLIVER
”Help as many people as possible eat better food and live a better life.”

TED.COM
”Spread ideas.”

AMAZON
”To be Earth’s most customer-centric company.”

LEGO
”Inspire and develop the builders of tomorrow.”

OCADO
”To establish the first new supermarket in a generation.”

De här företagen har några grundläggande saker gemensamt. De uttrycker sig enkelt och tydligt, vilket i sin tur gör det enkelt att ta till oss det de säger. De bjuder in oss, de berättar att de vill oss något, att de anstränger sig för att förbättra tillvaron. De visar att de bryr sig. Och just omtänksamhet har blivit den nya hårdvalutan i en värld som allt mer befolkas av välutbildade och engagerade människor.

Så, varför existerar er verksamhet?

PS: ”Omsorg om människan själv och hennes öde måste alltid utgöra huvudintresset vid alla tekniska strävanden… Glöm aldrig det, mitt ibland era diagram och ekvationer.” Albert Einstein.