När någon säger ”jag vet inte!” ska man lyssna noga.

Det finns två typer av kunskap, sägs det. Planckkunskap och chaufförskunskap. Det var Charlie Munger, Warren Buffets partner, som berättade den här historien efter Enron-kraschen.

Max Planck är kvantmekanikens fader och Albert Einstein lär ha sagt att den som hävdar att han förstår kvantfysik är antingen en lögnare, en idiot eller full.

Nåväl, efter att Max Planck fick nobelpriset i fysik 1918 begav han sig ut på en lång föreläsningsturné i Tyskland. Hans chaufför hade till slut hört föreläsningen så många gånger att han kunde den utantill. Så en dag sa chauffören till Max: ”Jag tror faktiskt att jag skulle kunna hålla föredraget lika bra som du.” Max skrattade och svarade: ”Ja, men gör det då!”.

Vid nästa anhalt bytte de plats och chauffören höll en lysande föreläsning. Men sen kom frågestunden och en man i publiken reser sig och ställer en ganska knivig fråga. Chauffören finner sig snabbt och säger: ”Aldrig hade jag väl kunnat tro att någon i en så kulturell stad som München skulle ställa en så elementär fråga som jag är fullständigt övertygad om att min chaufför kan svara på!”.

Vi är alla fulla av chaufförskunskap och det är bra, hela skolgången handlar om att ta till sig det som andra tänkt och gjort. Men på något område bör vi förvärva planckkunskap om vi ska kunna bli framgångsrika. Det måste finnas ett område där vi är trygga i att vi vet och att vi kan, att vi ser något som alla andra också ser och tänker något som ingen annan tänker. Förhoppningsvis är ett av dessa planckområden det vi sysslar med på dagarna.

Om vi tittar på de företag som kallas enhörningar i USA eller många av den digitala världens snabbväxare så är de grundade av människor som många gånger saknar formell utbildning och kunskaper men som är uppslukade av en idé. Det är planckmänniskor. När vi sen tittar på stora företag som går under leds de ofta mot sin undergång av chaufförer.

Människor med planckkunskap:
Anstränger sig för att både förstå ett ämne och att förmedla sin kunskap.
Säger ”jag vet inte” när de hamnar utanför sitt kunskapsområde.
Är medvetna om sin kunskapsbegränsning.
Pratar om det som känns viktigtoch som uppfyller dem.
När de hamnar utanför sitt område tar de råd från de som vet.

Människor med chaufförskunskap:
Har inte tid eller intresse att sätta sig in i ett ämne.
”Jag vet inte” kommer inte över deras läppar.
Förstår inte var ”kunskapens” gränser går.
Läser alltid från ”manus”.
Det viktiga är att uppträda charmigt och självsäkert.

Det viktiga uttalandet, och som vi hör alldeles för sällan, är: ”Jag vet inte!” När du hör det har du kanske just då lyssnat till en planckmänniska. Om inte har du i alla fall hört det som är grunden till all kunskap: ”Jag vet inte, det måste jag ta reda på.”

Om svaret finns någonstans kan alla inklusive chaufförer ta reda på det. Om svaret inte finns någonstans får vår förhoppning stå till plankmänniskorna.