Så vässar du din kommunikation

Kort om hur du kan öka ROI i en tid där sorlet är öronbedövande
och reklamtröttheten är större än någonsin.

All kommunikation sker
på mottagarens villkor.

Den stora utmaningen är att vara intressant och relevant. Att vara tråkig är en dödssynd. Hur viktig din produkt än kan tyckas vara så måste det du säger vara inkännande och underhållande. Den måste betyda något för individer, samhälle och kanske till och med världen.

Behovet av visioner är stort.
Förvånansvärt få företag har en vision. Av de som har en vision har flertalet blandat ihop mål och vision. Eller så pratar de på på ett egocentrerat sätt. ”Vi ska bli Nordens ledande företag inom x.” ”Vi ska öka vår marknadsandel med X”. Man förstår inte att en vision måste delas mellan mottagare och avsändare. Den som säljer vill skapa en ny tillvaro och detsamma vill den som köper. Man vill uppnå ett gemensamt tillstånd i framtiden. Det är det som man kan kalla vision.

Undvik genrebilder.

Vi bombarderas med livsstilsbilder i analoga och digitala medier. Behovet av bilder överstiger tillgången och förmågan. Därför köper man in bilder från bildbyråer vilket gör att samma bild kan dyka upp i olika sammanhang. Bildinnehållet läcker.

PPT-presentationer.

Är ofta så fullklottrade att ingen kommer ihåg innehållet efteråt. Tre enkla tips. Fokusera på ett huvudbudskap. Offra alla bullet points. Läs aldrig högt från texten på sliden du presenterar – texten ska vara så kort att alla med lätthet kan läsa den i sin egen takt.

  • Trött
  • Inte trött
Sex av tio är trötta på reklamen.

Den står oss upp i halsen. Reklamtröttheten korrelerar med digitaliserings tillväxt. Jakten på att hitta vägen till oss som målgrupp gör att vi får riktade budskap i allt fler kanaler över hela nätet. Den allmänna reklamtröttheten kan ses som ett allmänt hinder eller som en unik möjlighet för den som har modet att vara intressant och våga stå ut – att inte vara tråkig.

Mottagarens känslor
är med i alla beslut.

Vi människor ”tycker saker” eller ”känner saker” hela tiden. Det gäller både inom B2C och B2B. Och de känslor du vill väcka ska alltid ha med produkten att göra. Solnedgångar, nyckelpigor på ett grässtrå, glada barn och kattungar går bort, om de inte är viktiga för berättelsen om produkten.

Varumärkets värde.

Varumärket är ett löfte som ska svara mot människors förväntningar. När den matchningen fungerar uppstår tillit. Tilliten skapas av varumärkets intellektuella och emotionella innehåll. Digitaliseringen påskyndar likheten mellan olika produkter och där kan bara mod och unikt emotionellt innehåll upprätthålla unikiteten.

Kreativitet är subjektiv.
Vad som är en god idé eller inte kan man ha olika uppfattning om. Men bara tills den når marknaden. Då är den i högsta grad mätbar.

”Om oss” på hemsidan.

Många gör misstaget att tro att det handlar om avsändaren och gör därför en, oftast tråkig, historisk presentation av företaget. ”Om oss” kan bara fungera om läsaren är en del av berättelsen.

Texta alla filmer.
En majoritet av alla filmer ses i mobilen och där tittar 85 % utan ljud. Textningen har fördelen att också de som inte behärskar språket till fullo har lättare att tillgodogöra sig innehållet.

Säljinsatser och varumärkesbyggande.
Det är inte samma sak men de vandrar hand i hand. Sälj är kortsiktigt och förutsätter ett visst mått av kunskap (tilltro) om varumärket. Man köper inte gärna något okänt. Och målet är att sälja nu. Varumärkesbyggande handlar om att skapa ett stabilt värde på sikt. Säljinsatsen ska kapitalisera på varumärkets värde. På samma sätt är säljåtgärden ett tillfälle att bidra till varumärkesbygget.

Snabbfakta :

90 % av all information som hjärnan tar emot är visuell.

– Hjärnan processar bilder simultant och 60 000 gånger snabbare är text.

– Texter processas sekventiellt och människor kommer ihåg 20 % av vad man läser.

65 % föredrar mail med mycket bilder.

94 % fler tittningar får webbsidor med bilder och videos jämfört med bara text.

65 % använder mobilen för att ta del av webbsidor.

– 2020 säger 74 % av amerikanska företag att 70 % av deras content marketing innehåller bilder. Användandet av bilder och infografiks ökar starkt.

– Video på websidan gör att besökaren stannar 2,6 gånger så länge.

– Content med infografik delas 170 % mer jämfört med standardartiklar.

– Videos kan vara upp till två minuter innan antalet tittare börjar gå ner.

– Bilder och videos som du förmår kunder att lägga upp på dina sociala medier skapar 12 gånger högre tilltro.