Motgångens kommunikation

Vi förväntar oss framgången och tycker oss förtjäna den.

Vi förbereder oss för att välkomna triumfen. Kanske så mycket att vi värjer oss för motgången, trots att vi vet att det är då vi ställs på prov.

Det är då storhet blir viktig. Det är då ansträngningen i sig får bli belöningen, även om målet inte uppnåtts.

Det är i motgången och i misslyckandet vi mäter det som är väsentligt.

Det är då det som kommuniceras kan förändra allt. Om ett av rymdprogrammets djärvaste steg skulle misslyckas förbereddes ett av de vackraste tal som aldrig behövde hållas.

Andra nyhetsbrev