Lotus Travel

Lotus vänder sig mer till resenärer och mindre till turister.

Den som reser gör många val. Bortsett från när och vart väljer man upplevelser och ansvar. Lotus har tagit fasta på det här i en tid när vi människor är allt mer medvetna och därför också bryr oss om vilka konsekvenser våra val får. Lotus har tidigare varit fokuserade på Asien, vilket den tidigare taglinen ”Din guide i Asien” visade. Från och med nu väljer man destinationer över hela världen utifrån att man kan erbjuda det som resenären söker mer än turisten och som man benämner som ”bakom”. Med ”bakom” menas att det finns mer att se än vad som är brukligt. Bakom det uppenbara, bakom det välkända och lättillgängliga. Lotusresenären är beredd att ta några extra steg för att berika sitt liv genom att se sig själv i en ny miljö där kulturen är lokal och där nya och annorlunda typer av möten kan uppstå.

Alla som reser tar ett ansvar.
För Lotus som researrangör är det ansvaret att allt så långt det går ska vara värdefullt för den lokala platsen. Man äter på lokala restauranger. Man bor på lokala hotell. Man arbetar med lokala guider. Man handlar på lokala marknader. Man till och med bidrar till den lokala skolundervisningen, till lokala kvinnors företagande och till det lokala djurlivet. Elby Kwok Drewsen, Lotus vd, formulerar det så här: ” Jag ser det så här. När vi kommer som besökare och får ta del av en ny kultur vill vi vara varsamma och inte påträngande. Vi vill också bjuda tillbaka på ett sätt som skapar genuina möten som är värdefulla för båda parter.”

Res för att du älskar.
Lotus skapar resor för den som gör aktiva och medvetna val. Det är resor för den som vill berika sitt liv med nya upplevelser, som reser för att de älskar. Det är skälet till att Lotus nya tagline är just ”Res för att du älskar.”

Vi gjorde en av Plars & Co speedshops. Sammanställningen tillsammans med förslag till budskapsplattform fick vi redan efter en vecka. Resultatet gav hela företagsledningen ståpäls! Vi fick nya insikter som förändrade vår världsbild. Nu har vi påbörjat tillämpningen, förändringsarbetet känns självklart och vi är oerhört optimistiska. Gåshudvarning hela vägen!

Ulrika Nordgren, marknadschef Lotus