Live streaming har snabbt blivit en självklarhet.

Idag har live streaming blivit en självklar och offensiv möjlighet att nå ut till rätt målgrupp med ett intressant innehåll.

I takt med den snabba förändringen har tillgången på plattformar ökat, tekniken förenklats och synen på användandet professionaliserats.

För att få ut det mesta av ett livestreamingevent bör man se det som en kampanj. Själva genomförandet är naturligtvis centrum men viktigt är också att inbjudningar och uppföljning har ett sammanhållet innehåll och skapar rätt kampanjkänsla.

Allt eftersom användandet ökar har också kraven på kvalitet ökat. Idag är det extra viktigt att det genomförs med en kvalitet som man vill ska föras över till avsändaren.

”Vi har en förenklad prislista som kan ge dig snabb budgeteringshjälp.”

Pia Tallgren
070-755 20 50