Beställ våra goda råd

Man kan svårligen tänka sig ett ämnesområde som är vidare än kommunikation. Vi fyller vår vakna tid med att kommunicera med familjen, vänner, arbetskamrater, kunder och alla andra som vi stöter på. Gemensamt för alla möten är att vi vill påverka, i liten grad eller i stor.

Här har vi samlat lite tankar och kunskaper i ett blädderformat som kanske kan hjälpa dig i dina olika möten.

    Ja tack, jag beställer "Våra goda råd"