Ju mindre du är desto viktigare är ditt varumärke.

Ju mindre du är desto viktigare är ditt varumärke.

Ett starkt och tydligt varumärke är skälet till att företag blir framgångsrika. Det är inte tvärt om, att det är en belöning för att man är framgångsrik.

Om kännedomen om din verksamhet är låg måste du skilja ut dig. Varumärke och särskiljande hänger ihop.

Var avvikande. Uppträd avvikande. Leverera avvikande. Var en ”blå ko”, som Seth Godin
kallar det.

Hitta den smalast tänkbara nischen först. Det är lättare att bredda sig än tvärt om.
Många av de bästa varumärkena är exklusiva. Ju tydligare du vänder dig mot en grupp desto mer stöter du bort andra. Och desto tryggare kan du leva.

Kom ihåg, alla kommer att försöka kopiera dig när din framgång ökar. Men det finns en sak som de inte kan kopiera – ditt uppträdande!