Internkommunikation

Om intern kommunikation
Fungerande internkommunikation är basen för att ditt företag ska nå affärsmålen, det är omöjligt att ha ett starkt varumärke externt om det inte är starkt internt.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med;
– Utvärdera och analysera internkommunikationen samt ge förslag till förändringar
– Ta fram kommunikationsstrategi och intern kommunikationspolicy
– Genomföra internkommunikationskampanjer
– Utbilda och stärka chefer in deras kommunikationsroll
–Se över och hjälpa till att förändra er on-boardingprocess för nyanställda

Om kriskommunikation
Förr eller senare. Det kommer alltid en kris som ska hanteras. För alla. Stöld, brand, olyckor är vi ofta förberedda och tränade för. Men lika viktig är förmågan att hantera kommunikationen under en kris.
Vi hjälper dig bland annat med att förbereda din kriskommunikation med planer och träning men också under själva krisen om så önskas.

Om medie- och budskapsträning
De som regelbundet medietränar och arbetar med sina budskap blir tydligare både i sin externa och interna kommunikation.
Med erfarna medietränare tränar vi såväl enskilda personer som grupper och skräddarsyr utbildningen utifrån de behov som just din organisation har.

Om PR
PR handlar om att långsiktigt skapa kännedom och få uppmärksamhet kring ett varumärke, produkt eller fråga på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Det kan ske via medierna, egna eller andras kanaler.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med;
– Utvärdera och analysera din externa kommunikation samt ge förslag till förändringar
– Ta fram vinnande pr-strategier
– Skriva pressmeddelanden eller ta fram annat material med nyhetsvärde
– Bevaka och utvärdera pr-insatser

s
s
s

s
Inger Lindström
070-820 44 22