Internkommunikation

Om intern kommunikation:
”Fungerande internkommunikation är basen för att ditt företag ska nå affärsmålen, det är omöjligt att ha ett starkt varumärke externt om det inte är starkt internt.”

Om kriskommunikation:
”Förr eller senare. Det kommer alltid en kris som ska hanteras. För alla. Stöld, brand, olyckor är vi ofta förberedda och tränade för. Men lika viktig är förmågan att hantera kommunikationen under en kris.”

Om medie- och budskapsträning:
”De som regelbundet medietränar och arbetar med sina budskap blir tydligare både i sin externa och interna kommunikation.”

s
s
s

s
Inger Lindström
070-820 44 22