Finns det några snälla barn

Finns det några snälla barn?

Ibland är kloka, kunniga och engagerade människor oense om svaret på en viktig fråga. Då vet vi att vi det är en diskussion som är värd att ta.

Även tomten reflekterar idag över sitt uppdrag och sitt uppträdande, sin målgrupp och hur han kommunicerar med den.

När det finns motstridiga svar på uppenbara frågor, då vet vi att de inte är uppenbara. Och vi vet också att med svaren följer ansvar.

Andra nyhetsbrev