Eltel Sverige

Framtiden bor i andra änden av en fiber.

Eltel är den ledande leverantören av fibernät. Nu ska man se till att hela Sverige ska vara uppkopplat till fibernät 2020. Målet ska nås med hjälp av Sveriges största fiberkampanj.

Just nu finns boken ”Fiber” som med bred pensel målar allt om fibernät. Vi försöker titta in i framtiden och se hur digitaliseringen påverkar oss i våra liv. På jobbet och i hemmet. När det gäller  hälsa, utbildning och demokratifrågor. Och hur fiber kastar om rollerna mellan vilka som är subjekt och vilka som är objekt.
I innehållet använder vi en del 3D-bilder som vi sen också kommer att använda i andra medier.

Goda råd från uppkopplade.
I ”Fiberglädje” delar de som redan installerat fiber med sig av sina erfarenheter. De ger råd kring processen och berättar vad man kan stöta på, vad man ska se upp med och vad man ska göra för att arbetet ska ske så friktionsfritt som möjligt.  Och inte minst vad som händer när fibernätet är installerat.

Steg 1.
Trycksakerna ”Fiber” och ”Fiberglädje” är bara inledningen på Sveriges största fiberkampanj. Fortsättning kommer att innehålla tilltal som tydligt speglar det digitala samhällets utveckling, Det är viktigt för ett företag som Eltel som både vill göra framtiden möjlig och som i hela sin verksamhet är en del av den.

Du kan följa Eltels arbete på fiberboken.se där man snart kommer att lägga in den Fiber-filmen och fördjupande content-sidor och mycket annat.
Arbetet fortsätter tills hela Sverige är uppkopplat!

Vår uppgift är att göra framtiden möjlig. Och vi vet att framtiden finns i andra änden av en fiber.
Det betyder att när vi genomför Sveriges största fiberkampanj väver vi också samman analoga uttrycksformer med digitala i en tät väv. Ungefär som framtiden ser ut.

Lars Täuber, Director, Fixed Communication,
Eltel Networks