Ditt näst största problem

Till en början går dina ansträngningar ut på att skapa en produkt eller en tjänst som kan få betydelse. Som löser ett problem, som förenklar tillvaron, som är bättre än det som finns, som är vackrare, som är billigare. Fram till nu är du den enda som vet vad du skapat, något som du är nöjd med och därför är övertygad om att människor vill ha. Du har klarat av det största problemet. Du är full av tillförsikt.
Att bygga något fantastiskt är bra men inte tillräckligt för att sprida din produkt. Du måste väcka uppmärksamhet, väcka känslor, skapa förståelse och intresse. Du måste kunna nå människor och du måste få dem att bry sig. Och det är svårt. Produkten i sig är viktig men den räcker inte på långa vägar.
Historien är full av exempel på att den bästa produkten inte alltid vinner. Nu måste du få oss andra att förstå din produkt eller din tjänst eller din inställning. Du måste väcka våra tankar och sätta igång våra drömmar. Vi köper inte produkter, vi köper berättelser som hjälper till att tala om för oss vilka vi är och vad som betyder något för oss. Alltför många utgår från en marknadsföringsmodell som är både korkad och otidsenlig:

Korkad för att den är överförenklad och inte ens teoretiskt rätt. Otidsenlig för att den hänger kvar i kurslitteraturen från en tid när man enkelt delade upp marknadens aktörer i avsändare och mottagare. Men ingenting är sig likt. Alla är idag aktörer och därmed både sändare och mottagare. Alla kan skicka meddelanden. Alla kan skicka bilder. Varje dag laddar vi upp och delar nästan 2 miljarder bilder över webb och appar. Vi tittar på mobilskärmen 200 gånger om dagen.

Av de 3,5 biljoner fotografier som har tagits sedan den första bilden, av en hektisk Parisgata år 1838, togs hela tio procent under förra året. För inte särskilt länge sedan var de flesta bilder analoga och framställdes med hjälp av silverhalid och andra kemikalier. Men det analoga fotot nådde sin kulmen 2000. Idag har över 2,5 miljarder människor en digitalkamera och en stor majoritet av alla fotografier är digitala. Effekten är häpnadsväckande: enligt uppskattningar tas det idag fler foton på två minuter än vad det gjorde under hela nittonhundratalet. Aldrig har vi dokumenterat människorna och händelserna i våra liv mer ingående och regelbundet och aldrig har vi delat dem bredare och enklare. Ur Den andra maskinåldern av Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee.

SÅ MÅNGA INTRYCK OCH SÅ LITE TID.

Det är bara om vi kan väcka uppmärksamhet i en värld som har nog av allting som vi kan komma i fråga. Det är bara om vi kan få tillfälle att berätta vår historia som vi kan bli kända. Det är bara om vi förmår betyda något som vi kan bli omtyckta. Och det är vad marknadsföring handlar om: att bli känd och omtyckt!

En bra produkt är en förutsättning. Men det räcker inte. Det tekniskt bättre Betamax-systemet förlorade mot VHS (båda saliga i åminnelse). John Williams ”Stoner” sålde sparsamt efter publiceringen 1965 och fram tills NY Times slog på stora trumman för några år sen – idag säljs boken i miljonupplagor och betraktas som ett mästerverk. Tom Petty and The Heartbreakers som är ett genuint amerikanskt rockband fick inga framgångar på hemmamarknaden förrän de lyckades i England, som då var popens coolaste ställe. Det måste till något mer för att en bra produkt ska kunna lyft.