Det är det här det alltid handlar om:

Vi lever i ett informationssamhälle/informationsekonomi. Ingen lider brist på information, ingen ropar efter mer. Ropar man efter något så är det mindre brus och mer substans. Vi kan googla fram all den information vi behöver men det är inte lika lätt med kunskap. Det här öppnar möjligheter för alla som vill nå ut och berätta om vad man sysslar med. Vi kan göra det genom att inte delta i bruset. Att i stället tro att människor orkar ta emot mer än ett par tre bullet points. Att förstå att vi alla vill ha kunskap om
det som kan bidra till våra liv och göra oss till dem vi vill vara. Att i stället för att förminska någon till en passiv mottagare berika dennes liv. Kunskap kan bara förmedlas när man känner respekt för varandra.

VI MÅSTE TÄNKA MER PÅ KOMMUNIKATION
OCH MINDRE PÅ INFORMATION.
Allt du vill säga sker på mottagarens villkor, som bara lyssnar om det du säger är intressant. Och än viktigare, att allt du säger handlar om mottagaren. Du kan använda trix för att väcka uppmärksamhet, du kan lägga ut texten hur länge som helst, men den du pratar med tänker hela tiden: ”Whats in it for me?”. ”Varför skulle mitt liv bli bättre av att lyssna till dig?”. Så, information är att prata till, kommunikation är att prata med. Och när man pratar med någon så vet man att det är viktigt vad man säger och, helt avgörande, hur man lyssnar.

If a story is not about the hearer he [or she] will not listen…
A great lasting story is about everyone or it will not last.
The strange and foreign is not interesting – only the deeply personal
and familiar.John Steinbeck

KOMMUNIKATION HANDLAR OM FÖRFLYTTNING.
Kommunikation har alltid ett syfte. Vi vill skapa nya insikter hos någon, insikter som leder till förändrat mindset och förändrat agerande. Det är bara bra kommunikation som möjliggör nästa steg, steget mot ökad kunskap. Och det är bara när den andre har kunskap om vad du gör som du har skapat förutsättningen för att ni ska kunna göra affärer tillsammans.

Men det kräver också att du gör din del av jobbet. Att du förstår vilka de är som du vill göra affärer med, att du lyssnar till det de säger, att du tittar på vad de gör, att du förstår vad de vill bli och att du gör de saker som hjälper dem ta sig härifrån och dit. Och den förflyttningen förutsätter kunskap.

VI TROR PÅ INTELLEKTUELL FREEWARE.

Det är därför vi skriver ett återkommande nyhetsbrev samt sammanställer tankar i de råd som ligger på vår hemsida. Vi tror att man måste dela med sig för att säkerställa kunskap i den värld vi numera kallar Den andra maskinåldern (med en exponentiell förändringstakt som är förstadiet i en explosionsartad utveckling – puh!). Teknik och tillämpningar förändras i en rasande takt men i grunden är vi människor desamma över tid. Vi har samma eviga behov av att bli sedda och lyssnade till, och tagna på allvar. Vi har samma eviga behov av att upptäcka nytt och förändras. Vi har samma önskan om att bli klokare och kunnigare. Och det skapar ju spännande möjligheter för alla som förstår att kunskap är så mycket mer än information.