Erbjudande!

Årsredovisningen är en av verksamhetens viktigaste kommunikationsåtgärder under året. Den kvalitet som den förmedlar för man över till hela verksamheten.

Vi skapar årsredovisningar. Med marknadsförarens syn på att bära fram bilden av verksamheten. Och med lyhördhet för dess roll som förmedlare av ekonomiska och finansiella data. Utifrån de två utgångspunkterna har vi skapat en modell som gör det enkelt och där man samtidigt har koll på produktionskostnaderna.

    Ja tack. Jag vill att ni skickar årsredovisningsmodellen